Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

EET a udavačský web

5. 01. 2017 20:08:53
V souvislosti s nastartováním EET v prosinci 2016 jsem poslal na Finanční správu následující dotaz dne 5.12.2016:

Dobrý den,

v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o následující informace:

  1. Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z kontrolních hlášení DPH proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup?
  2. Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z EET proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup?
  3. Jakým způsobem se došlo k tomu, že po plném zavedení EET se vybere o 18 miliard více? Je v úvaze započten i předpokládaný náklad na vyplácení podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek pro ty, kteří z důvodu zavedení EET se svým podnikáním skončí (včetně jejich případných zaměstnanců)?
  4. Na koho a jakým způsobem se může podnikatel obrátit v případě, že pojme podezření, že data z kontrolních hlášení DPH nebo EET byla jakýmkoliv způsobem zneužita? Čím je nutné doložit takové podezření?

Odpovědi na výše uvedené dotazy hodlám zveřejnit na internetu, a to zejména kvůli bodu 4.

Dne 9.12.2016 jsem poslal tamtéž další dotaz:

Na daňovém portálu je stránka určená k nahlášení nevydané účtenky v souvislosti se systémem EET. Nahlášení je možné podat anonymně. Tato situace vede ke zvýšenému riziku spáchání trestných činů pomluvy (§ 184 tr. z. č. 40/2009 Sb.), nebo křivého obvinění (§ 345 tr.z.). Zajímá mě, jakým způsobem postupuje váš úřad v případě, že k takovému činu dojde. A to bez ohledu na to, zda se postižený o takovém skutku dozví, nebo ne. V případě, že se postižený subjekt o takovémto činu dozví a podá trestní oznámení, jaké kroky podnikne váš úřad pro dopadení pachatele uvedených trestných činů?

Dne 20.12.2016 jsem obdržel do FS následující odpověď:

Generální finanční ředitelství obdrželo dne 5. a 12. prosince 2016 Vaše žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

K Vašim žádostem Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytujeme následující informace.

1) Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z kontrolních hlášení DPH proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup?
Vyhodnocení došlých dat je prováděno centralizovaně za dodržení maximálních možných bezpečnostních opatření (stavebně oddělené prostory, omezený přístup pouze pro osoby s bezpečnostní prověrkou apod.). Pracovníci místně příslušných správců daně mají k dispozici omezené informace z kontrolních hlášení plátců a současně správce daně je vázán mlčenlivostí podle § 52 daňového řádu.

2) Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení dat získaných z EET proti zneužití osobami, které mají k datům, nebo k výpisům z těchto dat přístup?
Ochrana dat při výkonu působnosti orgánů Finanční správy České republiky (dále jen jako „FS“) jako správců daně tzn. i v oblasti evidence tržeb je široce založena na zákonné úrovni jak v rámci daňového řádu, tak v rámci předpisů z oblasti ochrany osobních údajů.
Zákon o evidenci tržeb prošel před jeho schválením řádným připomínkovým řízením, jehož součástí byly i připomínky Úřadu na ochranu osobních údajů. Všechny tyto připomínky byly řádně vypořádány.
Osobní údaje daňových subjektů jsou standardně zpracovávány a uchovávány v daňovém informačním systému FS ADIS, jehož součástí je i funkcionalita EET. ADIS je dle zákona č.181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, prvkem kritické informační infrastruktury, a proto je vybudován a rozvíjen s ohledem na nejvyšší možný stupeň bezpečnosti informací. Opět dodáváme, že je vázán mlčenlivostí podle § 52 daňového řádu.

3) Jakým způsobem se došlo k tomu, že po plném zavedení EET se vybere o 18 miliard více? Je v úvaze započten i předpokládaný náklad na vyplácení podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek pro ty, kteří z důvodu zavedení EET se svým podnikáním skončí (včetně jejich případných zaměstnanců)?
Odhad, že se vybere po náběhu všech fází EET, je konzervativní. Vychází ze zahraničních zkušeností převedených na české reálie a z dalších analýz a propočtů Ministerstva financí. Hlavní cíl evidence tržeb je narovnání podnikatelského prostředí a zajištění férových podmínek pro všechny podnikatele. O tom, zda z důvodu fungování EET by měl někdo skončit, nemůže FS spekulovat.

4) Na koho a jakým způsobem se může podnikatel obrátit v případě, že pojme podezření, že data z kontrolních hlášení DPH nebo EET byla jakýmkoliv způsobem zneužita? Čím je nutné doložit takové podezření?
Popis, jak postupovat, v případech, které popisujete, naleznete na níže uvedených odkazech:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/protikorupcni-linka
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/oznamovani-spachaniprotipravniho-jednani
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty/kniha-podnetu-a-prani
http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovanipodani

5) Na daňovém portálu je stránka určená k nahlášení nevydané účtenky v souvislosti se systémem EET. Nahlášení je možné podat anonymně. Tato situace vede ke zvýšenému riziku spáchání trestných činů pomluvy (§ 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon), nebo křivého obvinění (§ 345 tr.z.). Zajímá mě, jakým způsobem postupuje váš úřad v případě, že k takovému činu dojde. A to bez ohledu na to, zda se postižený o takovém skutku dozví, nebo ne. V případě, že se postižený subjekt o takovémto činu dozví a podá trestní oznámení, jaké kroky podnikne váš úřad pro dopadení pachatele uvedených trestných činů?
Poctivé podnikatele FS ujišťuje, že nahlášení nevydané účtenky nebude nástrojem konkurenčního boje. Podněty se vyhodnocují v souvislosti s daty, které FSČR dostává v širších souvislostech. Aktivity FS budou směřovat na ty, kteří porušují zákon.
FS bude prošetřovat zejména podněty, ze kterých by vyplývala pochybnost o dodržování plnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb. Informace o nevydaných účtenkách budou primárně vyhodnocovat analytici FS, a to v kontextu s dalšími informacemi, které mají o poplatníkovi k dispozici. Na základě těchto analýz pak budou generovány podněty pro prověření plnění povinností daného poplatníka, a to jak při evidenci tržeb, tak daňových povinností.
V rámci analýz lze zjistit celou řadu skutečností, které eliminují velké množství nepravdivých nahlášení. V dalších případech budou tyto skutečnosti odhaleny v rámci kontrolní činnosti.
Poplatník musí především plnit své zákonné povinnosti. Samotné nahlášení nevydané účtenky není důvodem pro udělení sankce.

Odpovědi na body 1 a 2 se vcelku daly očekávat. Odpověď na bod 3 sice odkazuje na jakési blíže neurčené analýzy, avšak dovětek napovídá cosi o tom, že analýzy se zjevně nezabývaly vedlejšími dopady a z toho plynoucími náklady pro sociální systém. Nebudu zde spekulovat, počkejme si na reálná data. Odpověď na bod 5 mě však neuspokojila, proto jsem poslal dne 21.12.2016 doplňující dotaz k tomuto bodu:

Děkuji za odpověď na mé dotazy zaslané pod č. j.: .... Nejsem však spokojen s odpovědí na mou poslední otázku (označena jako č 5). Zopakuji tedy její znění: [kopie bodu 5]

Zajímám mě především, jak budete nakládat s tím, kdo se dopustí trestného činu pomluvy nebo křivého obvinění skrze váš portál. Vidím tu prostor pro spáchání trestného činu podle § 24 odst. 1 písm. c) Trestního zákoníku. Žádám o doplnění odpovědi.

Dne 5.1.2017 přišla následující odpověď:

Generální finanční ředitelství obdrželo dne 21. prosince 2016 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

[citace mého dotazu]

K Vaší žádosti Vám podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím sdělujeme, že předestřenou situaci Finanční správa ČR dosud neřešila, neboť nemá informace o tom, že by daná situace v praxi nastala. Z tohoto důvodu není tato problematika upravena v žádném materiálu a neexistuje ani jiný obdobný záznam, který by se dané záležitosti týkal.

Jinými slovy, Finanční správa se zachovala jako hostinský, který mezi svými hosty rozeštve fanoušky dvou fotbalových klubů a pak vyloží na volně přístupný stůl ostré nože, aniž by řešil možné následky.

V této souvislosti je zajímavé, že web byl uzavřen někdy mezi 4.1 večerem a 5.1 ránem. Takže podobou udavačského webu se můžete pokochat asi už jen zde: úředníci škodí - pro kterýžto portál byl článek původně napsán.

Autor: Zbyšek Hlinka | čtvrtek 5.1.2017 20:08 | karma článku: 28.03 | přečteno: 1053x

Další články blogera

Zbyšek Hlinka

Jiří Dienstbier odmítá změny v cizineckém zákonu, nebo odmítá jeho zamítnutí?

Otevřený dopis senátorovi Jiřímu Dienstbierovi (dienstbierj@senat.cz) ve věci jeho rozpolcenosti mezi hlasováním a veřejnými výroky.

31.5.2017 v 20:57 | Karma článku: 33.12 | Přečteno: 761 | Diskuse

Zbyšek Hlinka

Celá politická scéna je [censored]

Babiš je jen vrcholem hromady hnoje, který zasviňuje tento stát. To nejhorší bahno lží, pokrytectví a nenažranosti vyplavalo jen přirozeným způsobem na povrch.

10.5.2017 v 23:15 | Karma článku: 25.27 | Přečteno: 651 | Diskuse

Zbyšek Hlinka

Otevřený dopis řediteli finanční správy

Pane řediteli Martine Janečku, po shlédnutí Vašeho vystoupení v Reportérech ČT ze dne 24.4.2018 už nelze dál přihlížet k tomu, co v této zemi pácháte.

28.4.2017 v 17:11 | Karma článku: 37.92 | Přečteno: 1543 | Diskuse

Zbyšek Hlinka

Občanská povinnost: dejte podnět ke zrušení nějaké zbytečné zákonné normy

Předpokládám, že každý uzná, že dopravní značení na silnicích je nutné pro udržení bezpečnosti. Avšak zároveň platí, že je-li značek na silnicích přespříliš, začne nebezpečí kolize opět narůstat.

16.4.2017 v 20:42 | Karma článku: 20.57 | Přečteno: 429 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Petr Havránek

Existuje možnost jak to Zemanovi vrátit!

Komentářů o chování našeho presidenta, o nevhodnosti a urážlivosti jeho výroků, o ostudě doma i v zahraničí bylo a je spousta. Mnohem méně se však ve veřejné diskusi řeší co s tím. Domnívám se, že řešení existuje.

24.6.2017 v 15:48 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 0 | Diskuse

Karel Ryšán

Návrat v čase

Číst noviny škodí vašemu zdraví. Například když čtenáře straší předpovědí, že automatizace a robotizace připraví mnoho lidí o práci. (A proto je nutno vítat migranty.)

24.6.2017 v 10:00 | Karma článku: 13.22 | Přečteno: 212 | Diskuse

Luboš Smrčka

Až realitní bublina udělá BUM!

Každá investiční bublina jednou splaskne, bouchne, vypustí se. To platí i o naší, české a především pražské bublině. Otázka není postavena tak, zda to nastane, ale jenom a pouze kdy se to stane a o kolik ceny poklesnou.

23.6.2017 v 8:02 | Karma článku: 22.35 | Přečteno: 1222 | Diskuse

Markéta Šichtařová

Jak ze zdravé země vyrobit ohroženou

Možná jste to už taky slyšeli: Na českém realitním trhu už zase existuje cenová bublina. No – tentokrát to nevypadá jen na píárovou zprávu spojených realitních kanceláří. Tentokrát vysílá kouřové signály dokonce i ČNB

23.6.2017 v 8:00 | Karma článku: 46.85 | Přečteno: 9657 | Diskuse

Pavel Makovec

ČNB na „rybářských výpravách“

Při výkonu dohledu nad finančním trhem, využívá Česká národní banka (ČNB) stále více metody „rybářských výprav“, ale „velké ryby“ přitom nechává v klidu, včetně té největší...Ale o velkých rybách někdy příště, dnes jen o občanech.

22.6.2017 v 14:43 | Karma článku: 17.68 | Přečteno: 488 | Diskuse
Počet článků 252 Celková karma 29.22 Průměrná čtenost 2176

Čacký junák s pohledem upřeným do dáli, který nenávidí zavinuté chumáče.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Napište mi

Vzkaz autorovi


Zbývá 1000 znaků.


Toto opatření slouží jako ochrana proti webovým robotům.
Při zapnutém javaskriptu se pole vyplní automaticky.


více


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.